Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'grid_custom_css' not found or invalid function name in /home/users/topjmftp/topigsnorsvin.be/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
SLUIT

Privacy en Cookie Policy / Disclaimer

Topigs Group B.V., Topigs Norsvin International B.V., Topigs Norsvin Nederland B.V. en Topigs Norsvin Holding B.V. (‘Topigs Norsvin’ of ‘we/onze’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. In deze Privacy en Cookie Policy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1)     Websites
Deze disclaimer en Privacy en Cookie Policy zijn van toepassing op alle door Topigs Norsvin beheerde websites, waaronder de websites topigsnorsvin.com en topigsnorsvin.nl.

2)     Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

a)     Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u te registreren bij ons of zich aan te melden voor onze nieuwsbrief via onze website. De persoonsgegevens die wij dan verzamelen zijn uw naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer en e-mailadres.
b)     Wanneer u onze website bezoekt, bijvoorbeeld informatie over het apparaat dat u gebruikt, uw IP-adres, de browser die u gebruikt, de duur van uw bezoek aan onze website en de pagina’s die u bezoekt.

3)     Doeleinden gebruik persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)     Om contact met u op te nemen wanneer u een webformulier op de website heeft ingevuld;
b)      Om u informatie toe te sturen waarvan wij verwachten dat deze relevant is voor u;
c)     Om u te benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten;
d)     Om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

4)     Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als u onze website bezoekt.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website voor u te personaliseren.

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdtippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren.

Wij kunnen de door middel van cookies verzamelde gegevens eveneens gebruiken voor retargeting doeleinden.

De social media buttons op deze website bevatten cookies van de betreffende social media pagina’s. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Zo kunt u in Internet Explorer via “Instellingen”, “Internetopties”, “Privacy” de optie “Alle cookies blokkeren” selecteren door de daarvoor bestemde balk geheel naar boven te schuiven. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op de werking van onze website.

5)     Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Topigs Norsvin maakt gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij slaan uw persoonsgegevens op beveiligde Pardot en Salesforce.com servers op binnen de EU. Pardot en Salesforce.com treden op als bewerker van Topigs Norsvin. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Salesforce.com is een Safe Harbor gecertificeerde onderneming (TRUSTe EU Safe Harbor Seal). Wij verwijzen u naar de privacy policy van Salesforce.com op: http://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy.jsp.

Uw persoonsgegevens kunnen door Topigs Norsvin worden verstrekt aan aan ons gelieerde ondernemingen voor marketingdoeleinden. Wij wijzen erop dat aan ons gelieerde ondernemingen gevestigd kunnen zijn buiten de EU in een land zonder passend beschermingsniveau op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Tegen dergelijke verstrekkingen kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan communication@topigsnorsvin.com.

Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens ook verstrekken voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is.

6)     Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

7)     Aanpassingen Privacy en Cookie Policy
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

8)     Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

9)     Wijzigings- en correctierecht
U heeft het recht om Topigs Norsvin schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u Topigs Norsvin verzoeken om deze te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens zullen binnen 30 dagen door ons worden behandeld.

10)  Contact
Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken via e-mail (communication@topigsnorsvin.com) of per post:

Topigs Norsvin International B.V.
Helvoirtseweg 227
5263 LT Vught
The Netherlands
T. +31411648870


Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door Topigs Norsvin beheerde websites. Door deze website te bezoeken of gebruiken gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden in deze disclaimer.

1)     Eigendom
Topigs Norsvin websites zijn eigendom van de afzonderlijke rechtspersonen van Topigs Norsvin. Onder de naam “Topigs Norsvin” worden op deze website alle bovengenoemde rechtspersonen verstaan, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk.

2)     Intellectuele Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de informatie, afbeeldingen, opmaak, documenten, audio, video, tekst en software op deze website komen uitsluitend toe aan Topigs Norsvin. Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopieren, downloaden, publiceren of – in welke vorm dan ook – te verspreiden of vermenigvuldigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Topigs Norsvin.

3)     Aansprakelijkheid
Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website, aanvaardt Topigs Norsvin hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Topigs is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van deze website.

Deze website bevat links naar andere websites, waarvoor Topigs Norsvin geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

4)     Wijzigingen
Topigs Norsvin kan van tijd tot tijd de voorwaarden van deze disclaimer wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.