Topigs Norsvin versnelt vooruitgang met genomics

Genomics en genetica

Topigs Norsvin versnelt vooruitgang met genomics

De huidige structuur van genomica zoals die wordt toegepast in bij Topigs Norsvin maakt gebruik van exacte relaties tussen dieren en vergroot de genetische verbetering van alle eigenschappen met 30% of meer. Met veel en hoogwaardige fenotype bepalingen, voldoende dieren om uit te selecteren, een kort generatie interval en een hoge betrouwbaarheid van de fokwaarden is het mogelijk maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van genomic selection.

Door het beschikbaar worden van overvloedige genomische informatie zijn we beter in staat heterosis en dominantie te registreren. Met deze nieuwe bron van informatie kunnen we niet alleen ons begrip van de genetische architectuur van complexe eigenschappen verbeteren, maar kunnen we ook – zelfs in raszuivere populaties – paringen optimaliseren om de beer te vinden die de meeste heterozygote merkers produceert bij de specifieke zeug.

Topigs Norsvin investeert substantieel in het inzicht verkrijgen van de mogelijkheden van hetrosis en dominatie om zo een betere voorspelling te kunnen doen van de prestaties van de vleesvarkens.

Lees meer: