44% minder biggen lichter dan 1000 gram

Gebalanceerde fokkerij door Topigs Norsvin: 44% minder biggen lichter dan 1000 gram

De laatste jaren hebben klanten van Topigs Norsvin een duidelijke afname van biggen met een geboortegewicht onder de 1000 gram geconstateerd. Gebaseerd op genotypische data is tussen 2012 en 2016 het percentage biggen met een geboortegewicht lager dan 1000 gram met 44% afgenomen. In dezelfde periode is de uniformiteit van de tomen toegenomen, het gemiddeld geboortegewicht met 12% toegenomen en is de toomgrootte met gemiddeld één big gestegen.

Een kleiner aantal lichte biggen en een betere uniformiteit heeft vele voordelen. Het percentage bigoverleving is fors toegenomen. Dit zorgt voor minder arbeid, meer arbeidsvreugde en vooral betere vleesvarkensresultaten. De hogere geboortegewichten hebben een positieve bijdrage in de gehele productieketen.

Er wordt vaak gedacht, en voor vele andere soorten zeugen is het ook het geval, dat het geboortegewicht afneemt wanneer de toomgrootte toeneemt. Met het gebalanceerde fokprogramma van Topigs Norsvin, het unieke bigweegprotocol en het gebruik van de meest geavanceerde fokkerijtechnieken is dit niet aan de orde. De zeugen van Topigs Norsvin worden gefokt om te kunnen omgaan met grotere tomen, uniformere en zwaardere biggen. Elke geboren big moet een speen tot zijn beschikking hebben en de zeugen produceren voldoende melk om de geboren biggen zelf groot te brengen. Dit leidt tot een  hogere efficiëntie in de gehele varkensvlees productieketen.

Deel dit bericht: