Gebalanceerde fokkerij werkt

Door Hans Olijslagers, Chief Technology Officer Topigs Norsvin

Het fokkerijprogramma van Topigs Norsvin is beroemd door haar gebalanceerde insteek. Niet voor 100% economie maar de juiste balans tussen kostprijs, dierwelzijn en arbeidsvreugde voor de mensen die in de stal werken. Elke extra geboren big moet door de zeug zelf gespeend worden zonder het gebruik van kunstmatige hulpmiddelen. Het credo van ons fokdoel is dan ook; niet het maximaal aantal levend geboren biggen maar het optimum tussen worpgrootte, bigkwaliteit en lage uitval. Om het fokken op vitale biggen en goede moeders kracht bij te zetten wegen we jaarlijks 750.000 biggen op de dag van geboorte bij onze kernfokkers.

Dat onze gebalanceerde fokkerij werkt is geweldig om te zien. De jaarlijkse data over 2016 van “Ingris” in Noorwegen bewijst dit. Noorwegen was in 2012 het eerste land dat de TN70 introduceerde. Norsvin is de enige fokkerijorganisatie in Noorwegen en de data bestaat dus voor 100% uit Topigs Norsvin genetica.

Noorwegen levert het bewijs dat onze gebalanceerde fokkerij werkt. De jaarcijfers van “Ingris” laten zien dat het aantal levend geboren biggen in vijf jaar met 4% is toegenomen. In dezelfde periode is het aantal dood geboren biggen met 8% afgenomen en is het aantal gespeende biggen per worp met 6% toegenomen. In 2012 werd 85% van de levend geboren biggen gespeend, in 2016 was dit toegenomen tot 87%. Het percentage uitval tot spenen is 19% afgenomen, van 15,1% in 2012 naar 12,7% in 2016. De TN70 zeug laat het potentieel zien van het samenvoegen van de beste genen van twee werelden: Topigs en Norsvin.

Het is bijzonder dat de resultaten in Noorwegen onze genetische trends volgen. Ik heb dit weergegeven in de onderstaande grafieken. Hoe kan het dat Noorwegen dezelfde veldresultaten boekt als de geprojecteerde resultaten in het Topigs Norsvin fokdoel?

Volgens mij is de reden de volgende: In Noorwegen staat de wet maximaal 120 zeugen per bedrijf als maximum toe. Op deze bedrijven werken de eigenaar en een part-time medewerker samen in de stal. In tegenstelling tot de Europese, Amerikaanse en Aziatische markt is dit al decennia de standaard in Noorwegen. Met de focus op een steeds lagere kostprijs moeten medewerkers steeds meer zeugen per persoon managen. De consequentie is dat er steeds minder tijd beschikbaar is in de kraamstal, tijdens het werpproces, en bij de gespeende biggen. Om het genetisch potentieel van de TN70 maximaal te benutten zijn dit niet de meest optimale omstandigheden.

Ik ben erg blij dat Noorwegen het bewijs levert dat onze gebalanceerde fokkerij aanpak werkt op een duurzame manier.

Deel dit bericht: