Topigs Norsvin investeert in nieuw centraal teststation met CT-scan in Canada

Topigs Norsvin investeert tien miljoen euro in een nieuwe testfaciliteit in de provincie Manitoba in Canada. In de nieuwe testfaciliteit zullen op jaarbasis 7.500 Z-lijn en Tempo beren getest gaan worden. Het teststation is een kopie van het teststation Delta in Noorwegen, waar de Norsvin Landras (L-lijn) en de Norsvin Duroc worden getest. Net als in Noorwegen wordt het teststation uitgerust met een CT-scanner. De planning is dat de nieuwe faciliteit in de zomer van 2018 operationeel zal zijn.

Het nieuwe teststation zal het centrum worden van de nieuwe fokkerijstructuur in Canada. Elk jaar leveren de zeven bestaande SPF-kernfokbedrijven, in totaal 15.000, jonge beren van vier tot zes weken leeftijd, aan vier biggenopfoklocaties. De biggenopfoklocaties liggen in een zeer varkensarm gebied. De biggen worden gegenotypeerd en er vindt een gezondheidscheck plaats. De beste helft van de biggen, diegene met de hoogste fokwaarde, wordt getest in het teststation ongeveer dertig kilometer verderop gelegen. Naast het individueel CT-scannen van de beren wordt van alle 7.500 beren de individuele voeropname geregistreerd door de aanwezige IFIR voerstations.

Zowel het teststation als de biggenopfoklocaties liggen in een zeer varkensarm gebied. Samen met de strenge biosecurityprotocollen op de locaties, de strenge transportvoorwaarden en het hoge niveau waarop de gezondheid gemonitord wordt is het mogelijk om zowel sperma als beren te exporteren naar nagenoeg elk land in de wereld.

“Dit nieuwe teststation zal substantieel bijdragen aan de genetische vooruitgang van onze Z-lijn en Tempo. Het is onderdeel van onze strategie om de genetische vooruitgang te verdubbelen gedurende de komende jaren. Naast de verbetering van de nauwkeurigheid biedt deze manier van testen ons ook de gelegenheid om de generatie-interval korter te maken”, legt Chief Technical Officer Hans Olijslagers uit. “Het betekent tevens dat we de beste genen sneller aan onze klanten kunnen leveren, omdat we de beste beren en sperma sneller en eenvoudiger kunnen exporteren naar de productielocaties”.

Deel dit bericht: