Nieuwe video “Innovatieve fokkerij door Topigs Norsvin”

Topigs Norsvin investeert in fokkerij innovaties. Nieuwe technologieën maken het mogelijk te fokken op nieuwe eigenschappen die in het verleden moeilijk te kwantificeren waren.

We zetten camera’s in om het gedrag van de dieren te registreren. De Pig Atlas geeft ons inzicht in de plaatst waar het vlees zich in het dier bevindt, de omvang van de organen en de structuur van het skelet. Een andere belangrijke innovatie is het inzetten van organoid technologie. Hiermee kunnen eigenschappen als resistentie tegen dierziektes en voerefficiëntie beter bestuderen.

Deze innovaties in de fokkerij, gecombineerd met big data analyse, dragen in belangrijke mate bij aan de extra genetische vooruitgang.

Klik hier om de video te bekijken

Deel dit bericht: