Kijkend naar China…

Door Jan Sallevelt, Directeur International A.I. & Business Development.

Mede vanwege de aanzienlijke invoer van varkensvlees en organen door China, ontvangen producenten in Europa en de VS een aangenaam hogere prijs voor hun varkens. De invoer van organen en andere speciale producten door China zou structureel kunnen zijn, want de Chinezen eten graag alles van het varken. Als het mogelijk was, zouden ze zes poten en twee keer de beschikbare hoeveelheid ingewanden van elk varken eten. Daarnaast zal het even duren voordat alle Chinese varkens de vier oren hebben die nodig zijn om aan de behoeften van de markt te voldoen.

Maar laat u niet misleiden. Het nationale doel is zelfvoorzienend worden, net als het grote buurland Rusland. Dit in tegenstelling tot Japan dat een structurele varkensvleesimport heeft.

China wil hogere normen voor hygiëne en productkwaliteit. Vietnamese producenten ervaarden dit onlangs toen China stopte met het importeren van hun varkensvlees, omdat de slachthuizen niet meer voldoen aan de Chinese normen.

Binnen China leidt deze ontwikkeling naar hogere kwaliteit tot het verdwijnen van kleine en zogenaamde ’backyard’ producenten en de ontwikkeling van grootschalige producenten. Deze grootschalige producenten, die vergelijkbaar zijn met de grote Amerikaanse integrators, investeren zwaar in goed uitgeruste, grote moderne boerderijen. Deze bedrijven doen hun grote investeringen in het noorden van China waar een gematigd klimaat bestaat. Deze regio ligt dicht bij graanproductiegebieden en ver van dichtbevolkte steden zoals Beijing, Shanghai, Guangzhou en Hong Kong.

Een voorbeeld van zo’n grote producent is onlangs in de media gepubliceerd: de nieuwste varkensboerderij van Yangxiang met 30.000 zeugen. De boerderij heeft hoge normen ten aanzien van welzijn en mestbehandeling. Alle lucht uit de stallen wordt verwerkt en gereinigd, voordat het de negen verdiepingen tellende flat verlaat. SPF is standaard en er is een hoog niveau van biosecurity.

EXPORTERENDE MARKTEN KUNNEN BETER INVESTEREN IN EFFICIËNTIE DAN IN EXTRA CAPACITEIT

In de toekomst zullen deze grote bedrijven efficiënt genoeg hoogwaardige varkens produceren om de noodzaak van invoer te verminderen en zelf aan de toenemende nationale vraag te kunnen voldoen. Maar niemand kan voorspellen wanneer de vermindering van de ’backyard’ productie en de toename van de industriële voorziening in evenwicht zullen zijn met de toenemende vraag. Wanneer dit in evenwicht is, zal China de invoer verminderen of zelfs stoppen met importeren. Dit zal de komende tien jaar wellicht nog niet zover zijn, maar wie weet?

Alles in overweging nemende is er volgens mij geen reden om de Amerikaanse of Europese varkenspopulatie uit te breiden door te investeren in nieuwe varkensbedrijven voor de productie van varkensvlees voor China. De hogere efficiëntie in China zal de varkensprijzen daar verlagen en dat zal effect hebben op de prijs voor varkensvlees die exporteurs krijgen. Daarom kunnen de exporterende landen naar mijn mening beter investeren in efficiëntie dan in capaciteit.

Deel dit bericht: