TN Talent

TN Talent

De beer voor efficiënte vleesvarkens

Nakomelingen van de TN Talent zijn geschikt voor onbeperkte voedering en de karkassen zijn zeer geschikt voor de versvleesmarkt.

  • Hoge voerefficiëntie
  • Goede bevleesdheid
  • Uitmuntende vleeskwaliteit
  • Vitaliteit en uniformiteit