TN Tempo

TN Tempo

De beer voor snelgroeiende en vitale vleesvarkens

De TN Tempo is een beer die uitblinkt door de vitaliteit van de nakomelingen. Nakomelingen van de Tempo-eindbeer zijn bijzonder geschikt voor gestuurde voedering.

  • Snelle groei
  • Sterkte en uniformiteit
  • Hoge vitaliteit en dus lage sterfte
  • Grote voeropnamecapaciteit