Onze 5 aandachtsgebieden

Topigs Norsvin is meer dan de beste genetica. Dankzij onze uitgebreide internationale onderzoeksafdeling en ons technische serviceteam kunnen onze klanten rekenen op onovertroffen kennis, ondersteuning en maatwerkoplossingen. We leveren snel en efficiënt de best beschikbare genetica en helpen onze klanten om het maximale uit onze producten te halen.

 

De onderzoeksteams en technische serviceteams van Topigs Norsvin zijn werkzaam in vijf gebieden:

Genetica & genomics
Het genomics- en geneticaplatform realiseert en implementeert verbeteringen in de varkensfokkerij. Door ontwikkeling en toepassing van de nieuwste technologie, zoals genomics, machinaal leren en verbeterde statistische modellen, neemt de genetische vooruitgang aanzienlijk toe. Fokprogrammamanagers implementeren de beste fokstrategie op onze kernfokkerijen en de fokkerijen van onze klanten.

Robuustheid & dierenwelzijn
Het onderzoeksprogramma rond robuustheid en dierenwelzijn draagt bij aan het fokken van robuuste varkens die zonder productiedip presteren. Varkens die onder verschillende omstandigheden op hoog niveau produceren. Het streven naar beter dierenwelzijn is een van de doelen. Onze dierenartsen adviseren producenten en andere partners over gezondheid en bioveiligheid en faciliteren in het genetische doorgeefproces.

Reproductie
In dit gebied ontwikkelen en aggregeren onze onderzoekers kennis over mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid. Het technische serviceteam adviseert over beste praktijken voor vruchtbaarheid op de fokkerij. Dit leidt tot effectievere en snellere verspreiding van superieure genen en betere vruchtbaarheidsresultaten. Daarnaast helpen ze KI-centra om kostenefficiënt en kwaliteitsgericht te werken.

Vlees- en karkaskwaliteit
Het platform vlees en karkaskwaliteit draagt bij aan een veilige en efficiënte productie van smakelijk varkensvlees. Dit houdt in: verbetering van het magervleesgehalte en de kwaliteit en het aandeel waardevolle delen van karkassen. Het technische serviceteam ontwikkelt en deelt kennis, en biedt oplossingen voor uitdagingen waarmee slachthuizen, vleesverwerkers, verpakkers en retailers te maken hebben.

Voer & Feed Efficiency
Het technische serviceteam van het platform voer en voeding ontwikkelt de beste voeding en voerschema’s en stelt voerhandleidingen op voor de diverse lijnen en kruisingen. De onderzoekers richten zich op het opstellen van modellen voor groei en voeropname. Ze ontwikkelen instrumenten om de genetische vooruitgang te versnellen en de voerefficiëntie te verbeteren.